ตารางเวลา

กำหนดการ ปี 2566

ปกติแล้ว จะมีการทำสมาธิกลุ่มเดือนละสองครั้งในวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

หากท่านมาร่วมเป็นครั้งแรก กรุณาติดต่อ 089-1457730 เพื่อทำการนัดหมาย


กำหนดการทำสมาธิกลุ่ม

10.00-10.50 น – สมาธิ
10.50-11.00 น – พัก
11.00-12.00 น – สมาธิและอ่านบทอ่าน

ตารางการทำสมาธิกลุ่มและพิธีพิเศษอื่นๆของปี 2566

มกราคม

15 มกราคม


กุมภาพันธ์

5 กุมภาพันธ์
19 กุมภาพันธ์


มีนาคม

5 มีนาคม –  พิธีระลึก: วันมหาสมาธิของท่านปรมหังสา โยคานันทะ
19 มีนาคม


เมษายน

2 เมษายน
9 เมษายน – สมาธิวันอีสเตอร์
16 เมษายน


พฤษภาคม

7 พฤษภาคม – พิธีระลึก: วันเกิดของท่านศรียุกเตศวร
21 พฤษภาคม


มิถุนายน

4 มิถุนายน
18 มิถุนายน


กรกฎาคม

2 กรกฎาคม
16 กรกฎาคม – พิธีระลึก: มหาวตาร บาบาจี


สิงหาคม

6  สิงหาคม
20 สิงหาคม


กันยายน

3 กันยายน- พิธีระลึก: วันเกิดของภควัน กฤษณะ
17 กันยายน -พิธีระลึก: วันมหาสมาธิของท่านลาหิริ มหัสยะ


ตุลาคม

1 ตุลาคม
15 ตุลาคม


พฤศจิกายน

5 พฤศจิกายน
19 พฤศจิกายน


ธันวาคม

3 ธันวาคม
17 ธันวาคม – 9.00 – 15.00 น. สมาธิ 6 ชั่วโมง วันคริสตมาส