ตารางเวลา

กำหนดการ ปี 2567

ปกติแล้ว จะมีการทำสมาธิกลุ่มเดือนละสองครั้งในวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

หากท่านมาร่วมเป็นครั้งแรก กรุณาติดต่อ 089-1457730 เพื่อทำการนัดหมาย

กำหนดการทำสมาธิกลุ่ม

10.00-10.50 น – สมาธิ
10.50-11.00 น – พัก
11.00-12.00 น – สมาธิและอ่านบทอ่าน

ตารางการทำสมาธิกลุ่มและพิธีพิเศษอื่นๆของปี 2567

 

กุมภาพันธ์

4 กุมภาพันธ์
18 กุมภาพันธ์


มีนาคม

3 มีนาคม – พิธีระลึก: วันมหาสมาธิของท่านปรมหังสา โยคานันทะ
17 มีนาคม
31 มีนาคม – สมาธิวันอีสเตอร์


เมษายน

7 เมษายน
21 เมษายน


พฤษภาคม

5 พฤษภาคม – พิธีระลึก: วันเกิดของท่านศรียุกเตศวร
19 พฤษภาคม


มิถุนายน

2 มิถุนายน
16 มิถุนายน


กรกฎาคม

7 กรกฎาคม
21 กรกฎาคม – พิธีระลึก: มหาวตาร บาบาจี


สิงหาคม

4 สิงหาคม
18 สิงหาคม


กันยายน

1 กันยายน
15 กันยายน -พิธีระลึก: วันมหาสมาธิของท่านลาหิริ มหัสยะ


ตุลาคม

6 ตุลาคม
20 ตุลาคม


พฤศจิกายน

3 พฤศจิกายน
17 พฤศจิกายน


ธันวาคม

1 ธันวาคม
15 ธันวาคม – 9.00 – 15.00 น. สมาธิ 6 ชั่วโมง วันคริสตมาส