ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสมาธิเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ กรุงเทพ

“ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นรอได้ แต่การแสวงหาพระเจ้าของเธอนั้นรอไม่ได้”
ปรมหังสา โยคานันทะ

กลุ่มสมาธิเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ กรุงเทพ ประกอบด้วยสมาชิกที่อุทิศตนและผองเพื่อนของสมาคมเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ (SRF) สมาคมนี้เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่นานาชาติอยู่ที่ลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
สมาคมเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2463 โดยท่านปรมหังสา โยคานันทะ มีจุดหมายเพื่อเผยแพร่กริยา โยคะ อันเป็นเทคนิควิธีที่ทำให้ผู้ฝึกปฏิบัติสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรง และเป็นศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการรับใช้และเผยแพร่คำสอนไปทั่วโลก สมาคมพยายามปลุกเร้าความเข้าใจอันยิ่งใหญ่ที่ว่าทุกศาสนาที่แท้จริงนั้นล้วนสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งพยายามก่อให้เกิดการเผยแสดงถึงความรักในโลกนี้ให้เต็มเปี่ยมมากขึ้น ความรักที่รวมผู้คนทุกหมู่เหล่าเข้าด้วยกัน เมื่อพวกเขาตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเจ้า

หากท่านต้องการทำความรู้จักกับท่านโยคานันทะและสมาคม ขอแนะนำให้ท่านอ่านหนังสือเรื่อง Autobiography of a Yogi ซึ่งเขียนโดยท่านปรมหังสา โยคานันทะ ท่านสามารถหาหนังสือซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือทางจิตวิญญาณที่คลาสสิคเล่มนี้ ได้จากห้องสมุดและร้านหนังสือทั่วโลก
ส่วนฉบับภาษาไทยนั้นมีชื่อว่า อัตชีวประวัติของโยคี ท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำในเมืองไทย และที่ศูนย์สมาธิของเรามีจำหน่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มีหนังสือเล่มหนึ่งที่อยู่กับสตีฟ จอบส์ตลอดชีวิต....นั่นก็คือ อัตชีวประวัติของโยคี ซึ่งเป็นหนังสือนำทางด้านการทำสมาธิและด้านจิตวิญญาณ เขาอ่านมันครั้งแรกเมื่อเป็นวัยรุ่น แล้วก็อ่านซ้ำอีกครั้งเมื่ออยู่ในอินเดีย และตั้งแต่นั้นเขาก็อ่านมันปีละครั้ง”
- Huffington Post review of Steve Jobs โดย Walter Isaacson

หากท่านสนใจฝึกสมาธิและคำสอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ กรุณาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.yogananda.org


ศูนย์สมาธิในกรุงเทพ

ศูนย์สมาธิในกรุงเทพ

ศูนย์สมาธิในกรุงเทพ คอนโดวัน ลาดพร้าว ซอ

Read more
ตารางเวลา

ตารางเวลา

กำหนดการ ปี 2565 ปกติแล้ว จะมีการทำสมาธิ

Read more
แผนที่และการติดต่อ

แผนที่และการติดต่อ

เธอจะประหลาดใจว่าการแยกตัวไปอยู่กับพระผู

Read more