หนังสือ

สนใจสั่งซื้อหนังสือของท่านปรมหังสา โยคานันทะได้ที่ https://kledthai.com/
Autobiography

อัตชีวประวัติของโยคี

หนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดหนึ่งในร้อยเล่มแห่งศตวรรษที่ 20 ประวัติชีวิตของท่านปรมหังสา โยคานันทะเล่มนี้จะเผยให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความลี้ลับที่สุดของชีวิตและจักรวาล เปิดหัวใจและจิตของเราสู่ความปิติ ความงามและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของจิตวิญญาณ หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลมากกว่า 50 ภาษา และเปลี่ยนชีวิตผู้คนเป็นล้านทั่วโลก

ภควัทคีตา

ภควัทคีตา พระเจ้าสนทนากับอรชุน

อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ ได้กล่าวแนะนำหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า "ภควัทคีตา บทเพลงแห่งชีวิต จากภูมิปัญญาอันไร้กาลเวลาแห่งอินเดียโบราณ ได้ถูกแปล และขยายความโดยคุรุเทพปรมหังสา โยคานันทะ มหาโยคีอินเดีย เปิดเผยให้ผู้อ่านได้สัมผัสความหมายอันไพเราะงดงาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจแห่งตน ด้วยความเบิกบานเพื่อความประจักษ์แจ้งความหมายแห่งตัวตน"


โยคะแห่งพระเยซู

โยคะแห่งพระเยซู

ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้เปิดเผยโยคะที่ซ่อนอยู่ในคำสอนของพระเยซู และยืนยันว่า พระเยซูก็เช่นเดียวกับมุนีและครูอาจารย์แห่งโลกตะวันออกยุคโบราณ ที่ไม่แค่รู้โยคะ แต่ได้สอนศาสตร์สากลแห่งการหยั่งรู้พระเจ้าแก่ศิษย์ผู้ใกล้ชิด ท่านโยคานันทะได้ไขความกระจ่างในคำสอนของพระเยซู ข้ามพ้นการเข้าใจผิดที่บดบังคำสอนดั้งเดิมของพระเยซูมานานหลายศตวรรษ ท่านชี้ให้เห็นว่า พระเยซูทรงสอนเอกวิถีที่ผู้แสวงหาไม่ว่าศรัทธาในศาสนาใดสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าได้

รหัสยเมรัย

รหัสยเมรัย รุไบยาต ของ โอมาร์ คัยยัม การตีความทางจิตวิญญาณ

อาจารย์สดใส ขันติวรพงศ์ กล่าวแนะนำหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า ”รุไบยาต บทกวีสี่บาท 75 บท ของโอมาร์ คัยยัม ใน”รหัสยเมรัย” คือลำนำส่องใจไปถึงพระเจ้าตามคติของมุสลิมซูฟี เมรัยรักพระเจ้าผ่านสหัชญาณมีอำนาจปาฏิหาริย์กว่าการท่องคัมภีร์ ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้ไขรหัสยนัยแห่งเมรัยนี้อย่างกระจ่างแจ้ง งดงาม”


SOS_T

คีตาแห่งวิญญาณ

ชีวิตของท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้แสดงถึงการโหยหาความปิติเบิกบานและความรักจากพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในตัวเราทุกคน คีตาแห่งวิญญาณ หลั่งเท การรับพระเจ้าในธรรมชาติ ในมนุษย์ ในประสบการณ์ประจำวัน และในจิตวิญญาณอันรู้ตื่นแห่งสมาธิ

บทกวีนี้ส่วนใหญ่เขียนในปีแรกๆ ที่ท่านปรมหังสาโยคานันทะมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา งานเขียนของท่านไม่ใช่บทกวีเพ้อฝัน แต่เป็นการเปิดเผยประสบการณ์วิญญาณที่ตื่นตลอดกาลอยู่ในบรมวิญญาณตอบรับกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติ กับความทรงจำถึงมาตุภูมิอันเป็นที่รัก กับความประทับใจล้ำลึกที่มีต่อมิตรสหายและผู้คุ้นเคย เหนืออื่นใด คือ การตอบรับการหยั่งรู้พระเจ้า เมื่อวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

“บทกวีเสนอประสบการณ์เมื่อวิญญาณสัมผัสกับความจริงอันยิ่งใหญ่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกที่ทุกกาล ความประทับใจแรกและโดดเด่นที่สุด คือ พระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอ… ศิริแห่งจิตวิญญาณที่อบอวลอยู่ในผลงานทั้งหมดนี้เป็นสิ่งดึงดูดใจเราทุกคน”

second1
second2

การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์

ด้วยปัญญาญาณ ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เผยให้เห็นอย่างกระจ่างถึงคำสอนอันเป็นสัจธรรม ในทุกสมัยของพระเยซูคริสต์ ว่าด้วยการปฏิบัติธรรมประจำวันและการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว กับพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้อรรถถาธิบายกวีนิพนธ์แต่ละบทผ่านทางเรื่องเล่าและ

นิทานสุภาษิต และแสดงให้เห็นความน่าอัศจรรย์ของศรัทธา วิธีที่จะเข้าถึงความเป็นพระเจ้าในอัตภาพมนุษย์และได้รับความรักของพระองค์ ความสุขแห่งการรับใช้พระเจ้า และการสละทางโลกภายในใจ วิธีดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระบัญญัติและได้รับพรที่มาพร้อมกับบัญญัติเหล่านั้น วิธีการใช้ทรัพย์สมบัติอย่างถูกต้อง จุดมุ่งหมายทางธรรมของการแต่งงาน และอื่น ๆ อีกมาก

....ผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะพบว่าความหมายที่ถูกฝังกลบมานานยี่สิบศตวรรษ       ได้ถูกเปิดเผย ณ ที่นี้เป็นครั้งแรก หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความพระวจนะของพระเยซูคริสต์   ในลักษณะที่พระองค์เองจะตรัสกับผู้คนในยุคนี้—นี่คือเป็นสัจธรรมที่ทรงเผยแก่พระสาวก   และเป็นความจริงที่ทรงปรารถนาให้ผู้คนที่มีศรัทธาทั่วโลกในทุกยุคทุกสมัยได้เข้าใจ


SHA_Thai

ศาสตร์การปฏิญาณเพื่อการบำบัดรักษา

หนังสือสะเทือนวงการเล่มนี้ ได้เปิดเผยกฎอันซ่อนเร้น ที่จะนำอำนาจการปฏิบัติสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ไม่แต่การบำบัดรักษาทางกาย แต่สามารถเอาชนะอุปสรรค และสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างรอบด้าน

ท่านปรมหังสา โยคานันทะเข้าใจและสอนหลักการทางจิตวิญญาณอันลุ่มลึก ที่ทำให้ศาสตร์เก่าแก่นี้มีประสิทธิภาพ มานานแล้ว ก่อนที่กระแสการปฏิญาณนี้จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในโรงพยาบาล โครงการฟื้นฟูสุขภาพ งานด้านการกีฬา และสำนักงานบริษัทต่าง ๆ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย คำแนะนำที่เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งบทปฏิญาณเพื่อการบำบัดร่างกาย การพัฒนาความมั่นใจ การปลุกความรู้ตื่น การบำบัดนิสัยที่ไม่ดี และ อื่น ๆ อีกมากมาย

light_book

ณ ที่มีแสง

หนังสืออุดมปัญญา รวมบทคัดสรรจากข้อเขียนและคำบรรยายของปรมหังสา โยคานันทะ เต็มไปด้วยคำแนะนำที่ปฏิบัติได้ ให้แรงบันดาลใจแก่ทุกคนผู้แสวงหาความกลมกลืนและดุลยภาพทางจิตวิญญาณ ด้วยญาณหยั่งเห็นและการให้กำลังใจอย่างทรงพลัง ณ ที่มีแสง ได้ให้แสงสว่างในการทำความเข้าใจจิตวิญญาณ เพื่อรับกับความท้ายทายนานาประการในชีวิตประจำวัน ปลุกศักยภาพอันไพศาลที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนให้ฟื้นตื่นรู้ตน


MM_Thai

อภิปัญญาสมาธิ

หนังสือเล่มเล็กนี้ นำเสนอวิธีการปฏิบัติอภิปัญญาสมาธิ แก่ผู้สนใจศึกษาที่ต้องต่อสู้กับความคิดอันสับสนอลหม่าน เพื่อเข้าสู่ประตูความเงียบ
การทำสมาธิมีสามวิธี: การสวดภาวนา หรือ อ้อนวอนร้องขอจากพระเจ้า, การปฏิญาณตนต่อพระเจ้า และ การปฏิญาณตนเพื่อปลุกเร้าพลังทิพย์อันมีอยู่แล้วในจิตของมนุษย์ทุกคน
ทั้งผู้เริ่มฝึกและผู้มีประสบการณ์สมาธิ สามารถใช้การคิดด้วยญาณปัญญา ปลุกความเบิกบาน ศานติ และ อิสรภาพแห่งวิญญาณ ได้อย่างไพศาลไร้ขีดจำกัด

  • เสนอวิธีทำสมาธิยกจิตวิญญาณ บทสวดภาวนา บทปฏิญาณ และ การสร้างมโนภาพ มากกว่า 300 บท
  • คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิ
  • การปฏิญาณความภักดีและการบูชา
  • การปฏิญาณเพ่งสมาธิที่พระเจ้า
  • การปฏิญาณขยายจิต
  • การปฏิญาณการทำหน้าที่ทางโลก
  • การปฏิญาณการปรับปรุงตนเอง
  • การปฏิบัติสมาธิวันคริสต์มาส
LOS_Thai

กฎแห่งความสำเร็จ

ยิ่งโลกเคลื่อนไปเร็วเท่าใด ยิ่งจำเป็นที่เราต้องทำตัวให้ช้าลง มองเข้าไปในตน เพื่อค้นหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง ถ้าท่านวัดความสำเร็จ ด้วยคุณภาพชีวิต ยิ่งกว่าความสำเร็จด้านวัตถุ ญาณปัญญาอันไร้กาลเวลาในหนังสือเล่มนี้ จะสื่อตรงถึงหัวใจและวิญญาณของท่าน กฎแห่งความสำเร็จ อันอุดมด้วยญาณปัญญาที่ปฏิบัติได้จริง จะนำท่านสำรวจไปถึงต้นธารแห่งจิตวิญญาณการสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก และพลวัตแห่งเจตจำนง รวมทั้ง อำนาจการวิเคราะห์ตน และการปฏิบัติสมาธิ ที่จะดลดาลความสำเร็จทุกประการ


HYCTWG_Thai

สื่อกับพระเจ้าได้อย่างไร

ในคู่มือทางจิตวิญญาณฉบับคลาสสิกนี้  ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้ขจัดความสงสัย ตำนานความเชื่อที่ว่า พระเจ้าอยู่ไกลเกินเอื้อม ท่านชี้ให้เห็นว่า ไม่แค่เป็นไปได้ที่เราจะสนทนากับพระเจ้าเท่านั้น  แต่เรายังได้รับคำตอบจากการสวดภาวนาของเราด้วย

ท่านนิยามให้เห็นว่า พระเจ้าทรงเป็นทั้ง สกลบรมวิญญาณอันประเสริฐล้ำ เป็นบิดา มารดา เป็นเพื่อน และเป็นผู้รู้รักทุกชีวิต  ท่านโยคีชี้ให้เราตระหนักว่า องค์พระเป็นเจ้าผู้ทรงความกรุณาอย่างล้ำล้น ทรงอยู่ใกล้เราทุกคน ท่านยังอธิบายวิธี ที่เราจะสามารถสวดภาวนาได้อย่างทรงพลัง ที่สามารถน้อมนำคำตอบได้อย่างเป็นรูปธรรม

สื่อกับพระเจ้าได้อย่างไร  หนังสือประจำใจของผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณทั่วโลกเล่มนี้  นำเสนอวิธีที่ทุกคนสามารถสวดภาวนาด้วยความรู้สึกคุ้นเคย เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันลึกซึ้งกับพระเจ้า  เป็นหนังสือใกล้หมอน ที่ท่านจะค้นพบมณีแรงดลใจและญาณปัญญาใหม่ ๆ ทุกครั้งที่อ่าน

HTLB_WAODLO_Thai

คนที่เรารักตายแล้วไปไหน?

หนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามว่า คนเราตายแล้วไปไหนกัน? ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้ไขความลับที่เป็นปริศนาของคนทุกยุคยุคสมัยในบทสนทนาธรรมเมื่อค.ศ.1938  ท่านกล่าวว่า “เราไม่แค่จดจำผู้คนที่เรารู้จักและรัก ในชาติก่อนๆ เท่านั้น แต่ยังจำสถานที่ได้ด้วย…คุณอาจเคยมีประสบการณ์อย่างนี้: คุณรู้สึกคุ้นกับสถานที่ใหม่ ๆ จนมั่นใจว่าคุณเคยอยู่ที่นั่นมาก่อน  ข้าพเจ้ารู้ว่า ข้าพเจ้าและวิญญาณทั้งหลายคือการสำแดงนิรันดร์แห่งองค์เอกชีวิน คือพระเจ้า  กายเนื้อนี้ ความสะดวกสบาย และ ความเพลิดเพลินทั้งหลาย ไร้ความจีรัง  ทว่าวิญญาณและความเกษมแห่งวิญญาณนั้นดำรงนิรันดร์”


snap13071

ความเป็นไปได้ที่เกินใจฝัน : บทนำสู่เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ

หนังสือเล่มเล็กที่แนะนำเกี่ยวกับศาสตร์แห่งกริยาโยคะและบทเรียนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ที่เขียนโดยท่านปรมหังสา โยคานันทะ
ดาวน์โหลดได้ฟรีที่นี่