ศูนย์สมาธิในกรุงเทพ

ศูนย์สมาธิในกรุงเทพ คอนโดวัน ลาดพร้าว ซอย 15

หากท่านต้องการมาที่ศูนย์เป็นครั้งแรก กรุณาโทร 089-1457730 เพื่อนัดหมายล่วงหน้า

ห้องนั่งสมาธิ
ห้องนั่งสมาธิ
ห้องอ่านหนังสือ
ห้องอ่านหนังสือ
ห้องอ่านหนังสือ
ห้องอ่านหนังสือ