คำสอน

ตัวอย่างคำสอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ

ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้ถ่ายทอดคำสอนที่ทรงพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต ในแง่มุมต่าง ๆมากมาย คำสอนเหล่านี้ให้ความกระจ่างถึงเป้าหมายของชีวิต และหนทางออกจากความทุกข์ที่เปี่ยมด้วยปัญญาและความเข้าใจ

ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นคำสอนที่คัดมาจากเว็บไซต์  https://yogananda.org/th